Startsida
Till Portalen - klicka på knappen nedan

Programportal.JPG

Elektronisk ansökan finns tillgänglig via vår Portal.

KK-stiftelsens årsredovisning 2013

Läs KK-stiftelsens
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2013.

 Årsredovisningsbild2013.JPG

Ladda ner årsredovisningen här:

Årsredovisning2013.pdfKK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

 

Lediga tjänster

 

 

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

KK-stiftelsens pågående upphandlingar

 

Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
startbild2_med_text.png 

400 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling​

​​KK-stiftelsen avsätter 400 miljoner kronor till forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Sex utlysningar presenteras som vänder sig till landets nya universitet och högskolor, med krav att näringslivet också medverkar. 

- Samverkan mellan akademi och näringsliv skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

​Fredrik Gunnarsson ny administrativ chef

Fredrik Gunnarsson har anställts som Administrativ chef på KK-stiftelsen. Han kommer närmast från en tjänst som Chef för Personal, ekonomi och planering på Högskolan i Gävle. Innan dess var Fredrik Administrativ chef på vår systerstiftelse Mistra.

- Fredrik har en bred erfarenhet från både
finansiärssidan och mottagarsidan, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Han blir ett välkommet tillskott nu när vi fortsätter att utveckla vår verksamhet. 

Fredrik Gunnarsson kommer att ingå i stiftelsens ledningsgrupp, och börjar den 1 juni då han efterträder Eva Högström, som går i pension.

 

KK-stiftelsen beviljar 120 miljoner kronor till avgörande forskningsproblem inom IT ​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat forskningsmedel på 120,7 miljoner kronor för fyra distribuerade forskningsmiljöer inom IT-området.

- Projekten förväntas att i högsta grad bidra till den akademiska utvecklingen och fokuserar på avgörande frågor för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.​

 

KK-stiftelsen beviljar 20 miljoner till företagsforskarskola inom humaniora​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat 19,8 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi.

- Det är en unik företagsforskarskola som etablerar humanioraforskning som värdefull för näringslivets verksamhet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta leder till en ökad samverkan mellan näringslivet och humaniora.

 

Starka resultat och effekter av KK-stiftelsens forskningsfinansiering​

​KK-stiftelsens forskningsprofiler håller hög akademisk kvalitet och relevans för näringslivet. Detta visar en vetenskaplig effektmätning som genomförts av Damvad.

- Forskning som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv stärker konkurrenskraften utan att den på något sätt hämmar kvaliteten i forskningen. Snarare tvärtom, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.


Närmare 90 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 22 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 89,5 miljoner, samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

 

Nya lärosäten bakom kraftigt ökad tillväxt 

Högutbildade har stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige 2001 – 2010. Detta visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Tillväxten i Sverige beror till stor del på att nya universitet och högskolor etablerats i olika regioner runt om i landet, och det är dags att den nya regeringen förstärker lärosätenas roll och bekräftar deras betydelse. 

Detta skriver KK-stiftelsens vd Madelene Sandström tillsammans med rektorerna för Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst, i en gemensam debattartikel som publicerats i Göteborgsposten.

Svenska nya lärosäten står sig internationellt

En ny rapport som jämför Sveriges nya lärosäten med de äldre, bland annat utifrån en jämförelse mellan Sverige och Storbritannien, väcker frågor och nyanserar bilden av att gammal och stor alltid är bäst.

- Det är tänkvärt att fundera över om anslagsfördelningen som innebär tio procent till de nya och resten till de äldre vilar på en logisk grund, när det visar sig att skillnaderna inte är så stora, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen 20 år - ”En oerhört välskött verksamhet”

I år är det 20 år sedan som KK-stiftelsen bildades. Med anledning av detta arrangerade stiftelsen tillsammans med systerstiftelserna Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) ett jubileumsseminarium. Politiker och representanter för forskningen och näringslivet var inbjudna, med ett späckat program under en eftermiddag.

- De jubilerande stiftelserna fyller en viktig funktion i svensk forskning. Det är en oerhört välskött verksamhet, framhöll Anders Lönn, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, i sitt anförande. 
4625.jpg
Harriet Wallberg, ordf SSF; Kerstin Eliasson, ordf KK-stiftelsen; moderator Lisa Kirsebom; Lena Treschow Torell, ordf Mistra; Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Se samtliga presentationer från KK-stiftelsens Jubileumsseminarium oktober 2014

 

KK-stiftelsen presenterar 6 utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015.
- Vårt krav på hög kvalitet i projekten och näringslivets aktiva medverkan skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.
 

Stor enighet över partigränserna
om betydelsen av företagsforskarskolor

Det var stor enighet i panelen kring betydelsen av att satsa på företagsforskarskolor när KK-stiftelsen bjöd in till frukostseminarium i Almedalen. Rubriken på seminariet var ”Måste vi välja mellan den forskning som ger Nobelpris och den som stärker Sveriges konkurrenskraft?”. Ett samstämmigt svar från den namnkunniga panelen var att man inte behöver välja.
 
– Den typen av samarbete är oerhört viktiga för vår konkurrenskraft, sade Jan-Erik Sundgren, Senior Adviser vid Volvo AB. 

Ladda ner rapporten här                Ladda ner sammanfattningen här

Almedalen.jpg
Peter Honeth, Utbildningsdepartementet; Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv; Ola Asplund, IF Metall; Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S); Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 

 

 

 
Senast uppdaterad den 18 mars 2015
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon växel: 08-56 64 81 00
Fax: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Post och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, plan 9 , 111 21 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, Stockholm. Karta
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling,
FE 313, 838 80 Frösön